KIES VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN MET SALLCON

Grijsonderhoud

Het onderhoud van bedrijven- en parkeerterreinen (‘grijsonderhoud’), zowel publiek als privaat, is een full-service dienstverlening die Sallcon levert. Parkeergarages worden schoongehouden en opgeruimd. Wij zorgen ervoor dat er geen vuilnis rondslingert, de prullenbakken worden geleegd en de afvoerputten schoongehouden. Ook dragen wij zorg voor het schoonhouden van de automaten, bordjes en ventilatiebuizen.

Indien er sprake is van vandalisme, signaleren onze vakmensen dergelijke problemen of vernieling en wordt dit opgepakt met de pandbeheerder om dit zo snel mogelijk op te lossen. Wij staan voor een schone, nette en veilige parkeerplek.