Uitwisseling Etty Hillesum en Sallcon Werktalent

Het Etty Hillesum Lyceum gaat waar mogelijk voor ondersteunende functies mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Andersom kunnen leerlingen van Etty via trajecten doorstromen naar Sallcon Werktalent en stelt het bedrijf (maatschappelijke) stageplekken beschikbaar. Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Marianne Volp, voorzitter Centrale Directie Etty Hillesum en Jan Bugter, algemeen directeur Sallcon Werktalent. www.ettyhillesumlyceum.nl

Lees verder »